Kennismaken


Wilt u vrijblijvend kennismaken met de Filatelistische Kontaktgroep Spanje ~ Portugal "Iberia", dan bent u van harte welkom op de eerstkomende bijeenkomst die zal plaatsvinden op zaterdag 25 mei 2019 in het Veerhuis te Nieuwegein Zuid.
De zaal (Flamingo) is vanaf 12.30 uur beschikbaar. Aanvang van de bijeenkomst : 13.30 uur. Koffie (etc.) en belegde broodjes zijn aldaar -tegen betaling- verkrijgbaar.

AGENDA :
1. Opening;
2. Ingekomen stukken;
3. Bestuursmededelingen;
4. Lezing;
5. Rondvraag;
6. Veiling.

Adres in Nieuwegein is:

Nijemonde 4
3434 AZ Nieuwegein Zuid AS


Volgende bijeenkomst:

De volgende bijeenkomst wordt gehouden op een zaterdag 21 september 2019.